Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Α
Ένα γράμμα μια ιστορία.

Κάντε κλικ και δείτε τα γράμματα που θέλετε :

a p i o